Dịch vụ thuê ngoài gia công phần mềm

Dịch vụ thuê ngoài KPO

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(KPO-Knowledge Process Outsourcing) dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực phân tích

KPO là quá trình thuê ngoài đòi hỏi nhiều kỹ năng, trình độ chuyên môn, kiến ​​thức chuyên sâu được định hướng dữ liệu. Bao gồm quá trình thu thập, quản lý, phân tích và cung cấp thông tin chi tiết khách quan cho doanh nghiệp sử dụng.

Các dịch vụ KPO được phân loại rộng rãi thành bốn loại:

  1. Phân tích dữ liệu và thông tin chi tiết: Giải quyết các vấn đề kinh doanh giữa các ngành và lĩnh vực cung cấp thông tin chi tiết hữu ích cho các tổ chức, công ty thông qua việc phân tích dữ liệu.
  2. Nghiên cứu thị trường / Nghiên cứu kinh doanh: Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn chiến lược nhằm đưa ra những câu trả lời chính xác và ngắn gọn cho các vấn đề kinh doanh cấp bách của các công ty.
  3. Báo cáo toàn cầu và Quản lý hiệu suất: Cung cấp báo cáo hiệu quả và đo lường hiệu suất giữa các ngành để đạt được năng suất hoạt động có hiệu quả nhất.
  4. Quản lý dữ liệu: Đưa ra các giải pháp hiệu quả để tích hợp dữ liệu, lưu trữ, truy xuất và chia sẻ để báo cáo, phân tích kinh doanh theo yêu cầu của các bên liên quan khác nhau.

Phạm vi kinh doanh của KPO bao gồm: Thiết lập tài khoản, khai thuế, mô phỏng hỗ trợ máy tính, thiết kế kỹ thuật và phát triển, dịch vụ tài chính, v.v.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ KPO?

Khi bạn thuê ngoài các quy trình xử lý trong lĩnh vực phân tích, bạn cho phép mình làm ba việc rất đơn giản và quan trọng:

  1. Tận dụng công nhân nước ngoài có tay nghề cao ở mức giá thấp nhất.
  2. Tập trung vào việc đạt được lợi thế cạnh tranh và tăng giá trị cổ đông.
  3. Tạo thêm công ăn việc làm cho công dân trong địa điểm thuê ngoài nhất định.

Search