Dịch vụ vẽ 2D/3D CAD

Tư vấn quản lý và vận hành khách sạn

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

  • Tư vấn đầu tư, kinh doanh khách sạn. Phản biện thiết kế, quy hoạch.
  • Set up khách sạn mới. Tái cơ cấu khách sạn cũ kinh doanh không hiệu quả.
  • Tuyển dụng nhân sự cao cấp. Tuyển dụng bộ máy, tái cấu trúc nhân sự.
  • Đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ chuyên ngành.
  • PR, quảng cáo, marketing trọn gói.
  • Đại diện bán hàng, văn phòng ủy thác

Search